Full Collection

חזיות / חזיות עם ריפוד

חזייה מרופדת רקומה - דגם 4212
חזייה מרופדת רקומה - דגם 4210
חזייה מרופדת - דגם 4205
חזייה מרופדת רקומה -דגם 4203
חזייה מרופדת - דגם 3400
חזיית הנקה מרופדת - דגם 3403
חזייה מרופדת - דגם 3501
חזיית פוש-אפ - דגם 3710
חזייה מרופדת -דגם 3800
חזיית ממורי פוש אפ - דגם 4115
חזייה מרופדת ללא ברזל -דגם 3801
חזיית ספייסר קל ז‘קארד - דגם 3803
חזיית דאבל פוש-אפ רקומה - דגם 3805
חזייה מרופדת גב חשוף -דגם 3404
ANIMAL SPACER - דגם 4114
חזיית סטרפלס מרופדת - דגם 3806
חזייה מרופדת רקומה - דגם 3807
חזיית ספייסר ללא ברזל - דגם 3808
חזייה מרופדת רקומה - דגם 4111
חזייה ללא ריפוד רקמה עדינה - דגם 4108
חזיית תחרה אלסטית מרופדת אופנה - דגם 4107
חזייה מרופדת תחרה אלסטית - דגם 4106
דאבל פוש אפ חלקה - דגם 4105
חזיית MEMORY שילוב תחרה - דגם 4103
חזייה מרופדת רקומה - דגם 4100
חזיית פוש אפ דפוס נחש - דגם 4101
חזיית דאבל פוש-אפ - דגם 3301
חזייה מרופדת - דגם 3208
חזיית ספייסר - דגם 3615
חזייה מרופדת - דגם 2615
חזיית סטרפלס מרופדת - דגם 2705
חזייה מרופדת ללא ברזל - דגם 3213
חזייה מרופדת - דגם 3307
חזיית פוש-אפ רקומה - דגם 3712
חזייה פוש-אפ ג‘ל רקומה - דגם 3811
חזייה חצי ריפוד תחרה - דגם 3812
חזיית ספייסר - דגם 3813
חזייה מרופדת רקומה -דגם 3900
חזיית ספייסר עם תחרה - דגם 3901
חזייה מרופדת סאטן - דגם 3902
חזיית סטרפלס פוש-אפ - דגם 3903
חזיית פוש-אפ תחרה - דגם 3905
חזייה מרופדת רקומה - דגם 3907
חזיית פוש-אפ רקומה - דגם 3909
חזייה מרופדת רקומה - דגם 3912
חזיית פוש-אפ רקומה - דגם 3915
2706
2908
3105
3112
3302
3309
3410
3503
3507
3514
3602
3608
3610
3701
3702
3705
3707
3708
3802
3809
חזייה ללא ריפוד, ללא ברזל - דגם 3413
חזייה ללא ריפוד -דגם 3416
חזייה ללא ריפוד - דגם 3606
חזייה ללא ריפוד - דגם 3703
חזייה ללא ריפוד -דגם 3713
חזייה ללא ריפוד רקומה - דגם 3810
חזייה ללא ריפוד - דגם 3904
חזייה ללא ריפוד רקומה - דגם 3906
חזיית ספורט - דגם 3908
חזייה ללא ריפוד רקומה - דגם 3910
חזיית פוש-אפ EXTRA SOFT - דגם 3911
חזיית ז‘קארד ללא ריפוד - דגם 3913
חזיית הנקה מכותנה ללא ריפוד וללא ברזל - דגם 3914
חזייה ללא ריפוד - דגם 3916
2707
2822
2914
3401
3408
3508

מידות

צבעים